Schilderij: Peter Keizer

DIAGNOSTIEK

 van en bij

hoogbegaafdheid

Lees hier het recente artikel “Gek? Of Gewoon Slim?” van Pleun van Vliet en Jessica Schaaf in het recente themanummer over hoogbegaafdheid van De Psycholoog, maandblad van het NIP.

Lees hier het artikel “Hoogbegaafd op de UVA:’Het niveau is voor mij te laag’” uit de Folia over hoogbegaafdheid met een interview met Pleun van Vliet en Jessica Schaaf.

Kenmerken van mijn werkwijze:

Samen

Ieder mens heeft een eigen, unieke belevingswereld. Ik vind het prettig om in de samenwerkingsrelatie die belevingswereld te ontdekken zonder afbreuk te doen aan de autonomie van het individu.

Diagnostiek is nooit een geheel gelijkwaardig proces. Maar je kunt wel samen op ontdekkingstocht gaan, want twee weten altijd meer dan één. Als je openstaat voor de eigenheid van de ander is iedere uitkomst een verrassing. Ik vind het niet moeilijk om te beseffen hoe onwetend ik kan zijn en ik luister graag naar jouw inzichten.

Ook buiten de onderzoekskamer werk ik samen met anderen (behandelaars, coaches) die autonoom willen blijven en een ander in zijn haar eigenheid respecteren. Na een diagnostisch traject verwijs ik je graag door als je daar behoefte aan hebt.

Transparantie

Diagnostiek is een intens en intiem proces: binnen korte tijd moet je veel over jezelf blootgeven en je moet ook nog allerlei tests invullen die iets over jou zeggen, ook al weet je niet precies wat.

Diagnostiek vereist vertrouwen. Ik vind het belangrijk dat iemand die zich diagnostisch laat onderzoeken begrijpt waarom bepaalde technieken of tests worden ingezet, en wat de uitkomsten daarvan zijn. Daarom leg ik alles uit, zowel in de gesprekken als op papier.

Omdat ik weet dat diagnostiek veel vraagt van degene die onderzocht wordt, wil ik zelf ook iets geven. Ik vind het niet prettig om mij achter een expertrol te verschuilen en blijf in het contact ook graag zo veel mogelijk mens.

Creatief

Somberheid en verdriet zijn geen psychisch probleem, tenzij ze nooit meer over lijken te gaan. Angst en woede zijn gezonde reacties, behalve als je bijna niets anders meer kunt. Psychische klachten kenmerken zich door verstarring: iemand kan niet meer goed meebewegen met de situatie in denken, voelen en handelen. Er zit iets ‘vast’ en dat geeft leed.

In het diagnostisch traject gebruik ik methodieken die de natuurlijke beweeglijkheid en creativiteit weer stimuleren, zoals beeldende en provocatieve technieken, het bouwen van Yucel-opstellingen, en analogieën uit de sport en muziek.

Ik werk daarbij niet met protocollen, maar gebruik mijn kennis van state of the art methodieken zelf creatief om een op het individu toegesneden diagnostisch traject uit te stippelen.

Eigen kracht

Ieder mens heeft het vermogen oplossingen te verzinnen, al lossen die niet altijd het probleem op. Ieder mens heeft het vermogen veerkrachtig te reageren op moeilijke situaties, al gaat dat soms niet van een leien dakje. Mensen die het zwaar hebben, weten: je kunt altijd meer hebben dan je dacht, al heb je daar natuurlijk niet om gevraagd.

Waar het zwaar wordt, is het fijn om steun te hebben. Ik help je graag je last te dragen terwijl we die onderzoeken. Maar ik geef het vertrouwen in je eigen kracht niet op.

In het diagnostisch onderzoek wil ik graag met je kijken naar wat er nu niet lukt en waar je tegenaan loopt. Maar we onderzoeken ook waar je je kracht vandaan haalt en waar je goed in bent, zodat je je talenten in de toekomst effectiever kunt inzetten.

Kettlebell: Cindy Fanja

Positief

Diagnostische termen leggen vaak de nadruk op wat er niet goed is aan een persoon. Het zijn concepten die anderen hebben bedacht en die vooral aangeven wat je niet wilt zijn: depressief, autistisch, oninvoelbaar, obsessief. Dergelijke termen dienen een theoretisch doel, maar ze missen hun uitwerking in de praktijk niet; mensen kunnen zich erdoor gestigmatiseerd voelen, aan de kant gezet, of verlamd.

Ik werk graag met woorden die voor de persoon zelf betekenis hebben en die positieve motivatie oproepen: waar wil jij naartoe? waar heb jij behoefte aan? wie wil jij wel zijn?

Naast de traditionele diagnostische modellen gebruik ik methodes die positieve kracht in mensen opwekken, zoals de Yucelmethode, Emotion Focused Therapy (EFT), oplossingsgerichte psychotherapie, en provocatieve technieken. Want er mag ook gelachen worden 😉

Harrie Boele: “Als ik aan zee zit, hoe voel ik me dan?”

Handig om te weten

Foto “Jottem”: wegwijzer bij nacht op de grens tussen Oegstgeest en Leiden

Per januari 2024 starten Pleun van Vliet en Els Rode twee psycho-educatiegroepen voor hoogbegaafde volwassenen in Amsterdam.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding (aanmelden kan tot en met oktober 2023).

 

Foto van Telefoon: Computerdokter Yavuz Tona

Telefonisch Spreekuur:   Bel +31 (0)6 12916547

dinsdag en donderdag van 08:30 – 09:30

woensdag van 17:00 – 18:00

 

Wij zijn graag laagdrempelig en betrouwbaar bereikbaar. Geen telefonisch secretariaat, voicemail of doorkiesmenu, maar gewoon een persoon aan de telefoon.

Tijdens het telefonisch spreekuur bent u welkom met uw vragen. U kunt dit nummer ook bellen om samen een intake, eenmalig consult of onderzoeksdata in te plannen.

In gesprek? Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 

Als zelfstandig gevestigd diagnosticus laat ik mijn beroepsethiek en -invulling niet bepalen door wat verzekeraars opportuun vinden. Bij mij staan het uitvoeren van een goed en gedegen onderzoek, en uw privacy voorop. Om die reden werk ik niet met contracten met verzekeraars. Als gevolg daarvan kunt u de kosten van een diagnostisch onderzoek dat door mij wordt uitgevoerd niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Informatie over situaties waarin andere vormen van declaratie mogelijk zijn, vindt u op de pagina tarieven.

Wij werken met privé-cliënten en met opdrachtgevers als:

error: Content is protected !!