Ik-opstelling volgens de Yucelmethode

Van Vliet Psychodiagnostiek richt zich op diagnostisch onderzoek bij (hoogbegaafde) adolescenten vanaf 17 jaar en (hoogbegaafde) volwassenen.

Voor IQ- en persoonlijkheidsonderzoek bij kinderen en pubers verwijzen wij u graag naar HIQ.

Van Vliet Psychodiagnostiek levert géén behandeling van hoogbegaafde adolescenten of volwassenen.

Voor een overzicht van psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid of die hiermee affiniteit hebben, verwijzen wij u graag naar de website van het IHBV (=Instituut HoogBegaafdheid Volwassenen) of het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid.

Diagnostiek in het kader van hoogbegaafdheid

De primaire doelgroep van Van Vliet Psychodiagnostiek bestaat uit volwassenen die vermoeden dat zij hoogbegaafd zijn en die dit door middel van een officiële IQ-test onderzocht willen hebben.

Een deel van deze personen heeft psychische klachten, waarbij de aanvullende vraag is of deze begrepen moeten worden als ‘gebruikelijk hoogbegaafd gedrag’, of als ‘afwijkend gedrag’ in de vorm van een stoornis. Sommige van deze personen zoeken in dit onderzoek ook een concreet antwoord op de vraag “hoe ga ik hier mee om”, bijvoorbeeld in de context van werk of relatie. In dergelijke gevallen kan het onderzoek uitmonden in een op maat geschreven Bijsluiter voor de werkgever of partner. Klik hier voor voorbeelden van Bijsluiters.

Een andere deelgroep bestaat uit personen die reeds bekend zijn met een psychische stoornis (zoals ADHD, PTSS of ASS) en bij wie de vraag leeft welk deel van hun klachten bij de stoornis hoort en welk gedrag ‘normaal hoogbegaafd’ is. Deze personen willen vaak ook advies over geschikte, op hun hoogbegaafdheid toegesneden behandelmethoden. Dit advies kan eveneens de vorm krijgen vaneen Bijsluiter, voor een huidige of toekomstige hulpverlener.

Voor personen die zich in bovenstaande vraagstellingen herkennen, biedt Van Vliet Psychodiagnostiek verschillende onderzoeksopties:

Voor informatie over tarieven van deze vormen van onderzoek, klik hier.

Contra-expertise en second opinion, forensisch gedragskundig onderzoek

Onze secundaire doelgroep bestaat uit (al dan niet hoogbegaafde) volwassenen die het niet eens zijn met de diagnostische conclusies die eerder over hun persoon zijn getrokken door een andere hulpverlener of instantie. Deze cliënten hebben behoefte aan een nieuw, onafhankelijk diagnostisch onderzoek (contra-expertise) of aan een onafhankelijke beoordeling van het oorspronkelijke diagnostische onderzoek dat bij hen werd uitgevoerd (second opinion).

Contra-expertise en second opinion kunnen in het kader van de GGZ uitgevoerd worden, maar ook in het kader van civiele of strafzaken (bijvoorbeeld in de vorm van een Pro Justitia-rapportage).

Klik hier voor meer informatie over contra-expertise & second opinion. Voor informatie over tarieven van deze vorm van onderzoek, klik hier.

Training, onderwijs en supervisie

Wij bieden (in-company) trainingen en (post-doctoraal) onderwijs over:

  • Diagnostiek van intelligentie en persoonlijkheid in het algemeen
  • Diagnostiek van intelligentie en persoonlijkheid in het kader van hoogbegaafdheid (waaronder het HB-protocol “Stretching the Limits” voor WISC-III/V en WAIS-IV-NL)
  • Psychopathologie in het algemeen (classificatie volgens DSM-5 en structurele diagnostiek)
  • Psychopathologie in het kader van hoogbegaafdheid (differentiaal-diagnostiek bij ADHD, ASS, stemmingsklachten, emotieregulatie, angstklachten, trauma en persoonlijkheidsproblematiek)
  • Diagnostiek in het kader van de Pro Justitia-rapportage (forensisch psychologisch onderzoek)

Wij hebben tevens de mogelijkheid om basispsychologen, opleidingen in het kader van GZ-, KP- of PT-trajecten, en Pro Justitia-rapporteurs-in-opleiding te superviseren voor hun opleiding.

Klik hier voor meer informatie over supervisie. Voor informatie over tarieven van training, onderwijs en supervisie, klik hier.

error: Content is protected !!