Psycho-educatiegroep hoogbegaafde volwassenen

U kunt zich tot en met 30 april 2024 aanmelden voor Groep 1 en Groep 2 van de training 'VERTALEN NAAR NORMALEN', de psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen vanaf 20 jaar. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier onderaan deze pagina. Leest u alstublieft eerst goed de voorwaarden voor deelname voordat u het aanmeldformulier verstuurt. VERTALEN NAAR NORMALEN, de Psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen* Vanaf september 2024 geven wij weer twee trainingen VERTALEN NAAR NORMALEN, de psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen (vanaf 20 jaar). De voertaal van de trainingen is Nederlands. Alle bijeenkomsten vinden 'live' plaats. Online deelname is niet mogelijk. Beide trainingen lopen van september 2024-juli 2025 en bestaan uit 21 bijeenkomsten van ieder 3 uur. Alle bijeenkomsten worden begeleid door GZ-psycholoog Pleun van Vliet en basispsycholoog Els Rode. Els Rode Els Rode Ik ben Els Rode, afgestudeerd in de klinische psychologie en als basispsycholoog werkzaam in verpleeghuizen. Op mijn 26e kreeg ik te horen dat ik … Continue reading Psycho-educatiegroep hoogbegaafde volwassenen

Intelligentieonderzoek

Pleun van Vliet heeft 30 jaar ervaring met de diagnostiek van intelligentie. Zij was van 2014-2016 als National Supervisory Psychologist verantwoordelijk voor het toegangsbeleid en de toelatingstest van Mensa Nederland. In 2018 verzorgde zij op de Dag van de Intelligentie van Pearson een workshop over de diagnostiek van hoogbegaafdheid met Wendy van Bohemen van HIQ. Samen met Wendy verzorgt Pleun van Vliet ook trainingen in de diagnostiek van hoogbegaafdheid bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Zo gaven zij onder andere de cursus “Stretching the Limits - over de diagnostiek van hoogbegaafdheid met WISC-III/V en WAIS-IV”. Algemeen Intelligentieonderzoek is op dit moment de enige manier om hoogbegaafdheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze vast te stellen. Niveau van intellectueel functioneren is voor het begrijpen van iemands gedrag op school, werk of in relaties bij buitengewoon lage òf hoge scores vaak net zo essentieel als kennis van het karakter van die persoon. Voor scholing of werk kan … Continue reading Intelligentieonderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

fragment poëzieposter “De Plek” ©Plint, beeld - Donnie Gerhardus.  Pleun van Vliet heeft 30 jaar ervaring met persoonlijkheidsdiagnostiek in zeer diverse contexten. Zij werkte bij Mentrum, het AMC en het NPI, en rapporteert tevens als Pro Justitia-rapporteur voor de rechtbank. Ook gaf zij jarenlang training in persoonlijkheidsdiagnostiek voor de Universiteit van Leiden, de opleiding tot GZ-psycholoog en de RINO Groep. Pleun van Vliet is auteur van het handboek persoonlijkheidstheorie “Wat Drijft de Mens?” en werkte 18 jaar aan de UvA als universitair docent Diagnostiek en Persoonlijkheidstheorie. In 2007 schreef zij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Psychologie Magazine samen met Mark Leegsma het hoofdartikel “Crossroads”. In 2015 schreef zij met Mark het hoofdstuk over persoonlijkheidstheorie in “Inleiding in de Persoonlijkheidspsychologie” van Dijkstra en Barelds, gepubliceerd in 2015. Algemeen Bij een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid worden de sterke en minder sterke kanten van een persoon in beeld gebracht. In … Continue reading Persoonlijkheidsonderzoek

Contra-expertise & Second opinion

Algemeen Onder een contra-expertise wordt verstaan: een nieuw (volledig of gedeeltelijk) onderzoek door een andere, bij voorkeur onafhankelijke deskundige. Onder een second opinion wordt verstaan: de beoordeling van een bestaand onderzoek door een andere, bij voorkeur onafhankelijke deskundige. In het geval van volwassenen voorziet de wet WGBO in een vastgelegd recht op second opinion bij een geneeskundige behandeling. Iedere cliënt mag aan zijn of haar behandelend arts, psychiater of psycholoog vragen om een second opinion door een tweede professional en mag hierin niet door zijn of haar eigen behandelaar worden tegengewerkt. De behandelende professional is bij de wet verplicht om mee te werken aan een doorverwijzing voor een second opinion. Het staat iedere cliënt vrij om zelf met een contra-expertise of second opinion te komen. Voor wie? (Jong)volwassenen vanaf 17 jaar. Nederlands kunnen spreken en lezen verdient de voorkeur, maar is niet noodzakelijk. Vraagstellingen er is binnen de GGZ een … Continue reading Contra-expertise & Second opinion

Forensisch onderzoek

fragment “Girl With the Gun”: Arty Shock.  Pleun van Vliet staat als forensisch gedragskundige geregistreerd bij het NRGD voor het domein FPPO Strafrecht Volwassen Zij rapporteert sinds 25 jaar als ambulant Pro Justitia-rapporteur voor verschillende arrondissementen via het NIFP. Van 2010-2016 werkte zij voor het Pieter Baan Centrum. Zij is per 2019 gekwalificeerd als supervisor NIFP. Van 2008-2015 werkte zij als universitair docent Forensische Psychologie bij het Willem Pompe Instituut van de Universiteit van Utrecht. Zij vertaalde samen met Rein Gerritsen het boek “Het Lucifer Effect” over het beroemde gevangenisexperiment van Professor Philip Zimbardo. Ter gelegenheid van de publicatie interviewde zij Philip Zimbardo op de Universiteit voor Humanistiek en gaf zij diverse interviews voor radio- en televisie over dit bijzondere boek. Luister naar het interview in “Cappuccino” van 25 september 2010. Cappuccino {"type":"audio","tracklist":true,"tracknumbers":true,"images":true,"artists":true,"tracks":[{"src":"https:\/\/www.pleunvanvliet.nl\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/01-Cappuccino.mp3","type":"audio\/mpeg","title":"Cappuccino","caption":"","description":"\"Cappuccino\".","meta":{"length_formatted":"9:44"},"image":{"src":"https:\/\/www.pleunvanvliet.nl\/wp-includes\/images\/media\/audio.png","width":48,"height":64},"thumb":{"src":"https:\/\/www.pleunvanvliet.nl\/wp-includes\/images\/media\/audio.png","width":48,"height":64}}]} In 2018 werd in het Liber Amicorum voor Professor Emeritus Frans Koenraadt het artikel “Keeping It Real: … Continue reading Forensisch onderzoek

Bijsluiter

fragment “Pronkende Pauw” - Betaalbare Kunst Algemeen Als het goed is, geeft een Intelligentieonderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid of TPO-traject antwoorden op belangrijke levensvragen, zoals: wat zijn mijn talenten? op welke manier werk ik optimaal? hoe kom ik sociaal het best uit de verf? Het kan handig zijn om de uitkomsten van zo’n onderzoek ook voor anderen te vertalen in concrete gedragsadviezen. Denk aan een werkgever of opleider voor wie het prettig kan zijn om te begrijpen hoe hoogbegaafdheid jouw werkstijl beïnvloedt. Of aan een hulpverlener of partner voor wie het handig is om te weten hoe jouw persoonlijkheid de communicatie stuurt. Voor wie? Voor iedereen die bij Van Vliet Psychodiagnostiek een Intelligentieonderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid of Therapeutisch Psychologisch Onderzoek-traject heeft gedaan. Voorbeeld Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid voor de Werkgever* Deze Bijsluiter is bedoeld om toekomstige werkgevers van Mw. B. een op … Continue reading Bijsluiter

Supervisie

Pleun van Vliet superviseert al meer dan 15 jaar de diagnostiektrajecten van de GZ- en KP-opleiding. In 2018 kwam daar supervisie diagnostiek aan psychotherapeuten-in-opleiding bij, alsmede supervisie aan Pro Justitiarapporteurs-in-opleiding via het NIFP. Per 2019 is zij geregistreerd supervisor NIFP. Algemeen De supervisie heeft betrekking op diagnostiek bij (jonge) volwassenen aan de hand van gespreks- en testonderzoek, zoals IQ-onderzoek, persoonlijkheidstests, projectief materiaal en (semi-gestructureerde) klachteninterviews, met speciale aandacht voor ethische, contextuele en culturele aspecten, alsmede training in het schrijven van een goed diagnostisch rapport. Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. Voor wie? Personen die in opleiding zijn tot GZ- of KP-psycholoog, of die de PT-opleiding doen en daarvoor keuzepunten diagnostiek willen volgen, en voor rapporteurs Pro Justitia. Prijs Supervisie kan individueel en in duo’s gevolgd worden. De supervisies worden uitsluitend in ‘strippenkaarten’ verkocht van 3, 5 of 10 sessies van ieder 1 contactuur met maximaal 30 minuten voorbereidingstijd, … Continue reading Supervisie

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

TPO-sessies worden in verband met supervisie gefilmd. Fragmenten uit uw sessie worden anoniem getoond aan een collega ter beoordeling van het professioneel functioneren van de psycholoog. Uw naam wordt daarbij niet genoemd. De supervisor heeft, evenals de psycholoog, geheimhoudingsplicht. De filmopnames van uw sessies worden digitaal toegevoegd aan uw dossier. U kunt dit dossier te allen tijde inzien of laten vernietigen. Lees hier meer over de wijze waarop wij met uw dossier en vertrouwelijke gegevens omgaan. Algemeen Het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is het meest uitgebreide diagnostische onderzoek. TPO is geschikt voor mensen die verschillende vragen hebben over hun functioneren en die bereid zijn hier binnen meerdere intensieve sessies aan de hand van testonderzoek zelf een antwoord op te vinden. In het TPO wordt tests (waaronder een intelligentieonderzoek, indien gewenst) ingezet naar gelang de mate deze een antwoord kunnen verschaffen op de specifieke vragen van de persoon. In het TPO wordt … Continue reading Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

Training & Onderwijs

Pleun van Vliet werkte bijna 20 jaar als universitair docent voor de Universiteit van Amsterdam en 7 jaar voor de Universiteit van Utrecht. Professor Frans Koenraadt beschreef haar als “een begaafd, begeesterd en begeesterend docent”. Onderwijsdirecteur Klaas Visser van de FMG noemde haar “an impassionate lecturer who knows how to get commitment from students and how to challenge them beyond their own expectancies” en roemde haar docentkwaliteiten als “a success from the start”. Een van haar vroegere studenten noemde haar vak Persoonlijkheidsleer “een van de weinige vakken waar denken was toegestaan”. Pleun van Vliet beschikt over de BKO en werd in 2004 onderscheiden met de Onderwijsprijs van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen voor haar met studenten ontworpen “Ideale Cursus”. In 2008 presenteerde zij het ontwerp van deze cursus op het 30e jaarlijkse congres van de Division of Teachers of Psychology van de APA in Florida. Zij verzorgt sinds 20 jaar … Continue reading Training & Onderwijs
error: Content is protected !!