jul, 01 2018

Bijsluiter

fragment “Pronkende Pauw” – Betaalbare Kunst

Algemeen

Als het goed is, geeft een Intelligentieonderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid of TPO-traject antwoorden op belangrijke levensvragen, zoals: wat zijn mijn talenten? op welke manier werk ik optimaal? hoe kom ik sociaal het best uit de verf?

Het kan handig zijn om de uitkomsten van zo’n onderzoek ook voor anderen te vertalen in concrete gedragsadviezen. Denk aan een werkgever of opleider voor wie het prettig kan zijn om te begrijpen hoe hoogbegaafdheid jouw werkstijl beïnvloedt. Of aan een hulpverlener of partner voor wie het handig is om te weten hoe jouw persoonlijkheid de communicatie stuurt.

Voor wie?

Voor iedereen die bij Van Vliet Psychodiagnostiek een Intelligentieonderzoek en/of een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid of Therapeutisch Psychologisch Onderzoek-traject heeft gedaan.

Voorbeeld Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid voor de Werkgever*

Deze Bijsluiter is bedoeld om toekomstige werkgevers van Mw. B. een op haar maat gesneden advies te bieden over wat voor deze exceptioneel begaafde vrouw ‘werkt’ en wat ‘niet werkt’, opdat haar capaciteiten optimaal benut worden door de werkgever en haar eigen welzijn gewaarborgd blijft.

Streefniveau en intrinsieke motivatie

Net als veel andere hoogbegaafden wordt Mw. B. niet door dezelfde motieven gedreven als de gemiddelde werknemer. Veel werknemers beschouwen het als ‘hun taak’ om goed werk te leveren, willen hieraan status of macht ontlenen, of solliciteren naar een hogere beloning. Voor Mw. B. geldt dat het ‘goed volbrengen’ van een taak een waarde in zichzelf is. Anders gezegd: zij doet het nergens ‘voor’ en is primair intrinsiek in plaats van extrinsiek gemotiveerd. Dreiging met status- of financieel verlies is dus geen doeltreffende manier om Mw. B. te motiveren.
Het is handig wanneer een werkgever begrijpt dat Mw. B. op de langere termijn nauwelijks of moeizaam te motiveren is voor taken die ‘moeten’ wanneer zij hier zelf het nut en plezier niet van inziet. Dit is geen wederspannigheid, maar een uiting van intinsieke motivatie. Hierbij kan opgemerkt worden dat Mw. B. vanuit haar creativiteit veel mogelijkheden heeft om zelfs saaie taken voor zichzelf interessant te maken. Het is ook belangrijk dat een werkgever begrijpt dat Mw. B. vanuit haar intrinsieke motivatie niet haar werk ‘doet’, maar daadwerkelijk een intense en geïnteresseerde, soms rechtuit liefdevolle relatie met haar taken aangaat, en dat het haar dus veel spanning en verdriet kan opleveren wanneer zij opeens van zo’n taak wordt ontheven.

Wanneer taken intellectueel (ver) onder haar niveau liggen, zal Mw. B. snel verveeld raken en gedemotiveerd. Haar zeer hoge niveau van intellectueel functioneren en de motivatie die hiermee gepaard gaat, maakt het voor haar simpelweg onmogelijk om zich ‘aan te passen’ aan taken die te weinig uitdagend voor haar zijn. Het gaat hier niet om een behoefte ‘bijzonder’ te zijn, maar om een absoluut onvermogen de eigen drive te onderdrukken. Wanneer dit bij voortduring wel van Mw. B. geëist wordt, is de kans op uitval of burn-out groot.

[…] fragment Bijsluiter voor de Werkgever van mevrouw B.

Mevrouw B. schreef naar aanleiding van haar Bijsluiter:

“Ik heb ‘m nèt gelezen en ik vind het werkelijk fantastisch en heel treffend hoe je dat hebt omschreven!!  Heel helder en goed uitgelegd en erg herkenbaar, gezien mijn eerdere ervaringen!!  Ik zou bij wijze van spreken graag even terug in de tijd gaan om ‘m aan mijn toenmalige manager te geven!”

Al het cliëntmateriaal dat op deze website wordt getoond is in overleg met de betreffende personen geanonimiseerd en al deze personen hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van hun materiaal

Voorbeeld Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid voor de Hulpverlener*

Hoogbegaafdheid kan psychische klachten en de behandeling daarvan compliceren. Om een goede aansluiting tussen hulpverleners en Dhr. C. te vergemakkelijken, is deze Bijsluiter geschreven om een op maat gesneden advies te bieden over wat voor deze begaafde man ‘werkt’ en wat ‘niet werkt’, opdat zijn capaciteiten optimaal benut worden binnen de hulpverlening en zijn eigen welzijn gewaarborgd blijft.

Wat betekent hoogbegaafdheid in de omgang met Dhr. C.?

Bij Dhr. C. is in maart 2018 een Totaal IQ van 131 vastgesteld. Dit IQ ligt in de ‘hoogbegaafde’ range, namelijk in het 98e percentiel. Concreet betekent dit dat 98% van de mensen in Nederland een lager niveau van intellectueel functioneren heeft dan Dhr. C.. Vermoedelijk ligt dit percentage nog lager wanneer Dhr. C. gezond is; zoals beschreven was er ten tijde van het onderzoek bij hem sprake van een ernstige depressie. Binnen zijn IQ-profiel scoort Dhr. C. het hoogst op verbale capaciteiten; zijn score ligt hier in het 99.7e percentiel. Dit betekent dat minder dan 1% van de mensen in Nederland een dergelijk niveau evenaart.

Er zullen in Nederland, ook in hulpverlenersland, mensen zijn die Dhr. C. begrijpen. Maar statistisch gezien is de kans groot dat u – als hulpverlener – niet tot die groep behoort. In de omgang met Dhr. C. is het daarom verstandig dat u erop attent bent dat de reikwijdte, diepte en complexiteit van zijn gedachtengang (die voor hem ‘normaal’ is), voor u niet altijd zondermeer navolgbaar zal zijn. Omdat zijn verbale kwaliteiten zeer goed ontwikkeld zijn, zal u hem in gesprek ook niet altijd zomaar kunnen volgen of evenaren.
Voor een goede hulpverlenersrelatie is het van belang dat u uw cliënt begrijpt. Dit zal bij Dhr. C. niet altijd lukken. Wat u wèl kunt doen en waar Dhr. C. mee geholpen kan zijn, is dat u open staat voor zijn gedachten, dat u hem navraagt wat u niet begrijpt aan zijn gedachtengang, en dat u zelf ook bereid bent úw gedachtengang te verduidelijken.
Mensen denken wel eens dat hoogbegaafden vanzelf ‘alles’ snappen. Dat is niet het geval. Net zoals een zwakbegaafde uw gedachtengang niet kan volgen, kan Dhr. C. zich slechts tot op zekere hoogte in uw belevingswereld verplaatsen. U zult uw relatie met Dhr. C. paradoxalerwijs in belangrijke mate kunnen bouwen op een onderkenning van dit wederzijdse structurele ‘onbegrip’.
Tevens is het van belang dat u onderkent dat het feit dát Dhr. C. weids, diep en complex nadenkt niet per se een teken is van pathologie (zoals obsessief-compulsief gedrag). Hetzelfde geldt voor zijn neiging het ‘beter te weten’, hoewel dit ook bij zijn dominante en anti-autoritaire karakter past. Voordat u de karakterfactor gaat onderzoeken, kunt u er goed aan doen eerst te onderzoeken of Dhr. C. met sommige analyses op basis van zijn intelligentie wellicht gelijk heeft.

[…]fragment Bijsluiter voor de Hulpverleners van meneer C.

Meneer C. schreef over zijn Bijsluiter:

“Doordat ik deze bijsluiter aan mijn behandelaren kon geven kregen zij een beter inzicht in waarom ik ‘raar’ reageerde op sommige momenten. Hierdoor konden de hulpverleners mij beter helpen. Ik merkte een duidelijk verschil met eerdere behandelingen”.

Prijs

Een Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid kost € 445,-  Over dit bedrag is geen btw verschuldigd.

Een Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid kan gecombineerd worden met een persoonlijk gesprek met de persoon voor wie de Bijsluiter geschreven is (werkgever, hulpverlener, school, partner). Klik hier voor gecombineerde tarieven.

Tijdspad

Hoe gaat het proces in z'n werk?

 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  01
  Voorafgaand...
  Eerst heb je je Intelligentieonderzoek en/of Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid gehad of een TPO-traject doorlopen.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  02
  Ik schrijf de bijsluiter
  Nadat je hebt aangegeven dat je een Bijsluiter wilt en voor wie/in welke situatie je deze wilt gebruiken, ga ik deze maken.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  03
  Je ontvangt de bijsluiter per mail
  Je krijgt de Bijsluiter per mail toegestuurd, zodat je kunt lezen of er nog zaken zijn die je wilt veranderen of toevoegen.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  04
  Optioneel: persoonlijk gesprek
  Een bijsluiter kan voor een meerprijs gecombineerd worden met een persoonlijk gesprek met de persoon voor wie de Bijsluiter geschreven is (werkgever, hulpverlener, school, partner).

Ervaringen van anderen

error: Content is protected !!