aug, 01 2018

Forensisch onderzoek

fragment “Girl With the Gun”: Arty Shock

Pleun van Vliet staat als forensisch gedragskundige geregistreerd bij het NRGD voor het domein FPPO Strafrecht Volwassen

Zij rapporteert sinds 25 jaar als ambulant Pro Justitia-rapporteur voor verschillende arrondissementen via het NIFP. Van 2010-2016 werkte zij voor het Pieter Baan Centrum. Zij is per 2019 gekwalificeerd als supervisor NIFP.

Van 2008-2015 werkte zij als universitair docent Forensische Psychologie bij het Willem Pompe Instituut van de Universiteit van Utrecht. Zij vertaalde samen met Rein Gerritsen het boek “Het Lucifer Effect” over het beroemde gevangenisexperiment van Professor Philip Zimbardo. Ter gelegenheid van de publicatie interviewde zij Philip Zimbardo op de Universiteit voor Humanistiek en gaf zij diverse interviews voor radio- en televisie over dit bijzondere boek. Luister naar het interview in “Cappuccino” van 25 september 2010.

In 2018 werd in het Liber Amicorum voor Professor Emeritus Frans Koenraadt het artikel “Keeping It Real: Fact and Fiction in Gangsta Rap’s Criminal Personae” gepubliceerd, over de relatie tussen gangsta rap en crimineel gedrag.

Algemeen

Rapportages Pro Justitia worden uitgevoerd in het kader van een strafzaak, waarbij de onderzochte verdacht wordt van een delict en de rechtbank vragen heeft over de psychische gesteldheid van de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde. Een rapportage Pro Justitia kan ook door de advocaat van de verdachte worden aangevraagd, of door de verdachte zelf als eigenstandig onderzoek bij de strafstukken worden gevoegd.

Voor wie?

(Jong)volwassenen vanaf 17 jaar. Nederlands kunnen spreken en lezen verdient de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.

Vraagstellingen

De onderzoeksvragen van een Pro Justitia-rapportage liggen in de regel vast en worden door het OM bij benoeming geformuleerd. In het geval van een eigen onderzoek worden de vraagstellingen in samenspraak met de rapporteur bepaald.

Prijs

De prijs van een forensisch gedragskundig onderzoek dan wel Pro Justitia-rapportage wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaald aan de hand van de complexiteit van het dossier.

In geval van een lopende strafzaak is het raadzaam om de rechter-commissaris via de advocaat te verzoeken om een officiële benoeming van de forensisch gedragskundige. Hiermee wordt niet alleen de onafhankelijkheid van het onderzoek gewaarborgd, maar zijn ook de hiermee gepaard gaande kosten gedekt, aangezien de rechtbank dan opdrachtgever wordt (let op: indien een derde partij uw onderzoek betaalt, heeft dat consequenties voor uw autonomie ten aanzien van de uiteindelijke rapportage, zie Vertrouwelijkheid en Autonomie.

Tijdspad

Hoe gaat het proces in z'n werk?

 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  01
  Aanvraag/benoeming rapporteur Pro Justitia
  Voor een Pro Justitia-rapportage waarbij de rechtbank/het OM de rapporteur heeft benoemd geldt dat de rapporteur verplicht is de rapportage binnen 7 weken na de benoeming af te ronden. In andere gevallen kan in samenspraak het tijdspad worden bepaald.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  02
  Onderzoeksgesprekken
  We hebben een aantal afspraken, waarbinnen ik aan de hand van het dossier, gesprekken, tests en mogelijk hetero-anamnese, de onderzoeksvraag tracht te beantwoorden.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  03
  Ik schrijf het conceptrapport
  Voor een Pro Justitia-rapportage waarbij de rechtbank/het OM de rapporteur heeft benoemd geldt dat de rapporteur verplicht is de rapportage binnen 7 weken na de benoeming af te ronden. In andere gevallen kan in samenspraak het tijdspad worden bepaald.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  04
  Bespreking conceptrapport
  De rapportage wordt altijd eerst met jou besproken, voordat deze naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Indien jij of je advocaat de opdrachtgever is, heb je in een strafzaak blokkeringsrecht. Als de rechtbank/het OM de opdrachtgever is, heb je dat recht niet.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  05
  Vaststelling definitief rapport
  Nadat ik jouw aanvullingen heb verwerkt, stuur ik het definitieve rapport naar de opdrachtgever.
error: Content is protected !!