nov, 01 2018

Intelligentieonderzoek

Pleun van Vliet heeft 30 jaar ervaring met de diagnostiek van intelligentie. Zij was van 2014-2016 als National Supervisory Psychologist verantwoordelijk voor het toegangsbeleid en de toelatingstest van Mensa Nederland.

In 2018 verzorgde zij op de Dag van de Intelligentie van Pearson een workshop over de diagnostiek van hoogbegaafdheid met Wendy van Bohemen van HIQ. Samen met Wendy verzorgt Pleun van Vliet ook trainingen in de diagnostiek van hoogbegaafdheid bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Zo gaven zij onder andere de cursus “Stretching the Limits – over de diagnostiek van hoogbegaafdheid met WISC-III/V en WAIS-IV”.

Algemeen

Intelligentieonderzoek is op dit moment de enige manier om hoogbegaafdheid op wetenschappelijk verantwoorde wijze vast te stellen. Niveau van intellectueel functioneren is voor het begrijpen van iemands gedrag op school, werk of in relaties bij buitengewoon lage òf hoge scores vaak net zo essentieel als kennis van het karakter van die persoon.

Voor scholing of werk kan een officiële IQ-meting van belang zijn om een aanvraag voor aangepast onderwijs of werk te onderbouwen.

Bij psychische problemen is het voor begrip van de problematiek en behandeling van groot belang om uit te sluiten of de persoon hoogbegaafd is, aangezien hoogbegaafdheid zijn eigen problemen met zich meebrengt die om een aparte aanpak vragen.

Een IQ-test kan tevens richting geven aan school- of carrièrekeuze en inzicht geven in de ontwikkeling of status van diverse intellectuele capaciteiten (bijvoorbeeld abstractievermogen, aandacht en concentratie) alsmede probleemoplossend vermogen.

Voor wie?

(Jong)volwassenen vanaf 17 jaar die Nederlands spreken.

Voor personen die vermoeden hoogbegaafd te zijn, maar die een lagere opleiding hebben genoten kan de standaard testbatterij in veel gevallen worden aangepast. Hetzelfde geldt voor personen die niet in Nederland zijn geboren, maar die wel goed Nederlands spreken, en voor personen die lijden aan faalangst, ADHD, visusproblemen, problemen als gevolg van medicijngebruik, of andere klachten die een standaard afname kunnen bemoeilijken.

Vraagstellingen

 • ben ik hoogbegaafd?
 • heb ik psychische problemen of is het ‘gewone’ hoogbegaafdheid, of is het allebei?
 • komen mijn psychische problemen voort uit hoogbegaafdheid?
 • welk werk/opleidingsniveau is uitdagend genoeg voor mij?
 • hoe zijn mijn verschillende intellectuele capaciteiten ontwikkeld?
 • wat zijn in intellectueel opzicht mijn sterke en minder sterke punten?

Prijs

Een intelligentieonderzoek aan de hand van een officiële, goed genormeerde IQ-test met individuele, uitgebreide schriftelijke rapportage, alsmede mondelinge toelichting op de resultaten kost € 1.500,-. Over dit bedrag is geen btw verschuldigd.

Een intelligentieonderzoek kan gecombineerd worden met een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid of een Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid, of kan deel uitmaken van een TPO-traject of contra-expertise/second opinion. Klik hier voor gecombineerde tarieven.

Lidmaatschap Mensa

Personen die op een officiële IQ-test een Totale IQ-score behalen binnen of boven het 98e percentiel kunnen lid worden van de Vereniging Mensa. Zij hoeven dan niet meer de toelatingstest voor Mensa te doen. Personen die een dergelijke score behalen tijdens het onderzoek kunnen desgewenst een toelatingsbrief voor Mensa krijgen voor een bepaald tarief.

Tijdspad

Hoe gaat het proces in z'n werk?

 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  01
  aanmelding via telefoon of 'Zoom', data afspreken
  Gratis aanmelding via telefoon of 'Zoom', data afspreken voor het onderzoek. Indien wij u niet kunnen helpen, verwijzen wij u door naar iemand die wel geschikt is.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  02
  onderzoeksvraag & offerte
  formuleren onderzoeksvraag en goedkeuren offerte voor het onderzoek
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  03
  onderzoeksafspraak 1
  binnen 3 weken na aanmelding onderzoeksafspraak 1 (2.5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  04
  Onderzoeksafspraak 2
  binnen 2 weken na Stap 3 onderzoeksafspraak 2 & voorlopige uitslag (2.5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  05
  Conceptrapport
  binnen 1 week na Stap 4 ontvang je het conceptrapport voor akkoord
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  06
  Definitieve rapportage en betaling
  binnen 1 week na Stap 5 samen afronden definitieve rapportage en betalen factuur

Al het cliëntmateriaal dat op deze website wordt getoond is in overleg met de betreffende personen geanonimiseerd en al deze personen hebben schriftelijk toestemming gegeven voor het gebruik van hun materiaal

In deze filmpjes vertellen 4 cliënten wat het voor hen heeft betekend om in de volwassenheid te ontdekken dat zij hoogbegaafd zijn*

Ervaringen van anderen

error: Content is protected !!