okt, 01 2018

Persoonlijkheidsonderzoek

fragment poëzieposter “De Plek” ©Plint, beeld – Donnie Gerhardus. 

Pleun van Vliet heeft 30 jaar ervaring met persoonlijkheidsdiagnostiek in zeer diverse contexten. Zij werkte bij Mentrum, het AMC en het NPI, en rapporteert tevens als Pro Justitia-rapporteur voor de rechtbank. Ook gaf zij jarenlang training in persoonlijkheidsdiagnostiek voor de Universiteit van Leiden, de opleiding tot GZ-psycholoog en de RINO Groep.

Pleun van Vliet is auteur van het handboek persoonlijkheidstheorie “Wat Drijft de Mens?” en werkte 18 jaar aan de UvA als universitair docent Diagnostiek en Persoonlijkheidstheorie.

In 2007 schreef zij ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Psychologie Magazine samen met Mark Leegsma het hoofdartikel “Crossroads”. In 2015 schreef zij met Mark het hoofdstuk over persoonlijkheidstheorie in “Inleiding in de Persoonlijkheidspsychologie” van Dijkstra en Barelds, gepubliceerd in 2015.

Algemeen

Bij een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid worden de sterke en minder sterke kanten van een persoon in beeld gebracht. In het kader van hoogbegaafdheid kan het extra belangrijk zijn te onderzoeken waar iemands motivatie zit en waar de ‘energielekken’ optreden.

Bij een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid kan ook onderzocht worden of er sprake is van klachten die officieel onder de noemer van een psychische stoornis vallen, zoals een stoornis in het autismespectrum, ADHD, depressie, trauma, een angststoornis, of een persoonlijkheidsstoornis.

Voor wie?

(Jong)volwassenen vanaf 17 jaar die Nederlands spreken en bij voorkeur ook (goed) Nederlands kunnen lezen.

Vraagstellingen

 • is mijn gedrag ‘gewoon’ hoogbegaafd of spelen er ook relevante persoonlijkheidskenmerken mee?
 • hoe ga ik vanuit mijn persoonlijkheid het beste om met mijn hoogbegaafdheid?
 • hoe kan ik mijzelf beter in balans brengen met de persoonlijkheid die mij kenmerkt?
 • wat zijn mijn sterke en mijn zwakke kanten?
 • heb ik (naast hoogbegaafdheid) ook een psychische stoornis en hoe ga ik daar (vanuit mijn hoogbegaafdheid) dan het best mee om?

Prijs

Een compleet persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid aan de hand van een officiële, goed genormeerde tests, interviews en gesprekken met individuele, uitgebreide schriftelijke rapportage, alsmede mondelinge toelichting op de resultaten kost € 2.750,-. Over dit bedrag is geen btw verschuldigd.

– Een onderzoek naar ASS in het kader van hoogbegaafdheid kost € 2.750,-.

– Een onderzoek naar ADHD in het kader van hoogbegaafdheid kost € 2.750,-.

– Een onderzoek naar ASS èn ADHD in het kader van hoogbegaafdheid kost € 3.550,-.

Over deze bedragen is geen btw verschuldigd.

Een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid kan gecombineerd worden met een Intelligentieonderzoek of een Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid, of kan deel uitmaken van een TPO-traject of contra-expertise/second opinion. Klik hier voor gecombineerde tarieven.

Tijdspad

Hoe gaat het proces in z'n werk?

 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  01
  aanmelding via telefoon of 'Zoom', data afspreken
  Gratis aanmelding via telefoon of 'Zoom', data afspreken voor het onderzoek. Indien wij u niet kunnen helpen, verwijzen wij u door naar iemand die wel geschikt is.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  02
  onderzoeksvraag & offerte
  formuleren onderzoeksvraag en goedkeuren offerte voor het onderzoek
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  03
  onderzoeksafspraak 1
  binnen 3 weken na aanmelding onderzoeksafspraak 1 (3 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  04
  Onderzoeksafspraak 2
  binnen 1 week na onderzoeksafspraak 1, vindt onderzoeksafspraak 2 plaats (3 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  05
  Onderzoeksafspraak 3
  binnen 1 week na onderzoeksafspraak 2, vindt onderzoeksafspraak 3 plaats (3 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  06
  Nabespreking van de resultaten
  binnen 2 weken na de laatste onderzoekafspraak, volgt de nabespreking van de resultaten (1,5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  07
  Conceptrapport voor akkoord
  binnen 1 week na de nabespreking, ontvang je het conceptrapport voor akkoord
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  08
  Definitieve rapportage en betaling
  binnen 1 week na het ontvangen van het Conceptrapport, samen afronden, definitieve rapportage en betalen factuur

Ervaringen van anderen

error: Content is protected !!