mrt, 04 2010

Psycho-educatiegroep hoogbegaafde volwassenen

Let op: indien u vrijblijvend meer informatie en een aanmeldformulier toegestuurd wenst te krijgen, vul dan het formulier onderaan de pagina in.

Psycho-educatiegroep hoogbegaafde volwassenen 2023-2024

In september 2023 starten wij met de psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen (vanaf 18 jaar).
De groep loopt gedurende de periode van 1 jaar en bestaat uit 20 bijeenkomsten van ieder 3 uur. De voertaal is Nederlands.
De groep wordt begeleid door GZ-psycholoog Pleun van Vliet en basispsycholoog Els Rode.

Voor wie?

De psycho-educatiegroep is geschikt voor hoogbegaafde volwassenen die in hun leven zijn vastgelopen, die vermoeden dat dit met hun hoogbegaafdheid te maken heeft, en die samen met soortgenoten willen onderzoeken hoe zij zichzelf weer op de rit kunnen krijgen.

Deze groep is niet gericht op psychotherapie of op het behandelen van ernstige psychische klachten.

Vraagstellingen

De groep richt zich op wat het voor jouw dagelijks leven (familie, school, werk, relaties, dromen, ambitie, zingeving) betekent om hoogbegaafd te zijn. In de sessies behandelen we relevante levensfases aan de hand van de factoren van het Delphimodel voor hoogbegaafdheid. Ook komen speciale thema’s aan bod in relatie tot hoogbegaafdheid, zoals perfectionisme en rechtvaardigheidsgevoel, concentratie en discipline, eenzaamheid en levensangst, schaamte en trots, en verbinding en balans.

Telkens zullen wij ons afvragen:

  • wat levert frustratie, danwel herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid op dit vlak ons op;
  • hoe kunnen wij deze ervaringen cognitief begrijpen en emotioneel plaatsen;
  • hoe slaan wij van hieruit een brug naar de rest van de samenleving zonder onszelf uit het oog te verliezen?

Groepen, data en deelname

Aan de groep nemen 8-12 personen deel.
Wij streven ernaar de groep zo divers mogelijk samen te stellen wat betreft gender, leeftijd, opleiding, werk, sociaal-culturele achtergrond en levensomstandigheden.

In de periode 2023-2024 worden er 2 groepen begeleid:

  • Groep 1 loopt vanaf 6 september 2023 tot en met 26 juni 2024 op woensdagochtend van 09.30-12.30.
  • Groep 2 loopt vanaf 8 september 2023 tot en met 12 juli 2024 op vrijdagmiddag van 13.30-16.30.

Alle bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam. Online deelname aan de groepen is niet mogelijk.

Aan deelname is gemiddeld 2-3 uur per week voorbereidingstijd verbonden in de vorm van lezen van literatuur en het maken van opdrachten.
Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een (papieren) opdrachtenmap. Het gebruik van mobiele telefoon, iPad of laptop tijdens de bijeenkomsten is niet toegestaan.

Aanmelding en intake

De eerste intakeronde vindt schriftelijk plaats tussen 5-9 juni 2023.
Vul het formulier onderaan deze pagina in, indien u een aanmeldformulier toegestuurd wenst te krijgen zodra de schriftelijke intakeronde geopend is.
U kunt uw aanmeldformulier naar ons opsturen tot 10 juni 2023. Aanmeldingen die ná 9 juni 2023 worden ontvangen, kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen.
Indien wij op basis van uw schriftelijke intake de indruk hebben dat u een geschikte kandidaat bent voor de groep van uw keuze, dan wordt u tijdens de tweede intakeronde uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

  • Persoonlijke intakes voor Groep 1 vinden plaats op 5, 12 en 19 juli 2023.
  • Persoonlijke intakes voor Groep 2 vinden plaats op 7, 14 en 21 juli 2023.

Bij de persoonlijke intake maakt u kennis met Pleun van Vliet en Els Rode. Alle intakes vinden plaats in Amsterdam. Online intakes zijn niet mogelijk.

Indien wij na het tweede gesprek de indruk hebben dat uw vraag niet overeenstemt met ons aanbod, dan zullen wij u dat binnen 1 week na uw intakegesprek persoonlijk berichten.

Indien er voor een of meer groepen meer geschikte aanmeldingen zijn dan het maximum aantal deelnemers, dan geschiedt plaatsing op basis van de meest diverse samenstelling per groep uit het aantal beschikbare kandidaten.

De kosten voor de psycho-educatiegroep worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend meer informatie en een aanmeldformulier toegestuurd te krijgen:

Ja, Ik wil medio juni 2023 graag vrijblijvend meer informatie en een aanmeldformulier ontvangen voor de psycho-educatiegroep HB door Pleun van Vliet en Els Rode in de periode september 2023-juli 2024.

    error: Content is protected !!