dec, 04 2018

Psycho-educatiegroep hoogbegaafde volwassenen

U kunt zich tot en met 30 april 2024 aanmelden voor Groep 1 en Groep 2 van de training ‘VERTALEN NAAR NORMALEN‘, de psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen vanaf 20 jaar. Gebruik hiervoor uitsluitend het formulier onderaan deze pagina.

Leest u alstublieft eerst goed de voorwaarden voor deelname voordat u het aanmeldformulier verstuurt.

VERTALEN NAAR NORMALEN, de Psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen*

Vanaf september 2024 geven wij weer twee trainingen VERTALEN NAAR NORMALEN, de psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen (vanaf 20 jaar).

De voertaal van de trainingen is Nederlands. Alle bijeenkomsten vinden ‘live’ plaats. Online deelname is niet mogelijk.

Beide trainingen lopen van september 2024-juli 2025 en bestaan uit 21 bijeenkomsten van ieder 3 uur. Alle bijeenkomsten worden begeleid door GZ-psycholoog Pleun van Vliet en basispsycholoog Els Rode.

Els Rode

Els Rode

Ik ben Els Rode, afgestudeerd in de klinische psychologie en als basispsycholoog werkzaam in verpleeghuizen.

Op mijn 26e kreeg ik te horen dat ik hoogbegaafd ben, maar ik heb daar nooit ruchtbaarheid aan gegeven om stigmatisering te voorkomen. Enkele jaren geleden kwam in een gesprek met Pleun van Vliet het onderwerp ‘hoogbegaafdheid’ echter als vanzelf naar voren. Ik ken Pleun van ons gezamenlijke werk aan de UvA, bijna 30 jaar geleden. Toen zij mij vroeg om samen deel te nemen aan de psycho-educatieve en inzichtgevende training voor hoogbegaafde (jong)volwassenen, heb ik vanuit nieuwsgierigheid reflexmatig ingestemd.

In deze training maakte ik kennis met het Delphi-model van hoogbegaafdheid. Door dit model snapte ik opeens waarom ik van jongsafaan in bijna iedere groep de rol van informeel leider heb ingenomen; mijn talent werkt uit in het sociaalpsychologische domein door het onbewust positief inzetten van een combinatie van Delphi-kenmerken. Ik heb dat inzicht als verrijkend en inspirerend ervaren en gun deelnemers van deze training een soortgelijke ervaring!

Voor wie?

De psycho-educatiegroep VERTALEN NAAR NORMALEN is geschikt voor hoogbegaafde volwassenen (vanaf 20 jaar) die in hun leven zijn vastgelopen, die vermoeden dat dit met hun hoogbegaafdheid te maken heeft, en die samen met ‘soortgenoten’ willen onderzoeken hoe zij zichzelf weer op de rit kunnen krijgen.

Voor hoogbegaafden die zijn vastgelopen geldt vaak dat zij in hun opvoeding, opgroeien en verdere vorming veel tijd en moeite hebben besteed aan het zoeken naar aansluiting en adequate spiegeling. Af en toe lukt dat (ongeveer) en vaak ook weer niet (helemaal), meestal op onvoorspelbare wijze voor de hoogbegaafde zelf, die dan geregeld nog meer gaat investeren vanuit de vooronderstelling dat het wel aan hem of haar zal liggen dat ‘het’ telkens niet lukt. Het gevolg hiervan is een relatief kwetsbaar zelfbeeld, een behoedzame of juist overrompelende interactie met anderen, en gebrek aan authentiek plezier in de eigen talenten.

Wij hebben ervaren dat kennis van hoogbegaafdheid en het delen van ervaringen met ‘soortgenoten’ zo’n vastgelopen groeiproces kan vlottrekken. Deze training richt zich daarom op wat het voor jouw dagelijks leven (familie, school, werk, dromen, ambities, zingeving) betekent om hoogbegaafd te zijn. In de bijeenkomsten behandelen we aan de hand van het Delphimodel relevante levensfases en komen speciale thema’s aan bod in relatie tot hoogbegaafdheid, zoals perfectionisme en rechtvaardigheidsgevoel, concentratie en discipline, eenzaamheid en levensangst, schaamte en trots, en verbinding en balans.

Telkens zullen wij ons afvragen:

  • wat levert frustratie, danwel herkenning en erkenning van hoogbegaafdheid ons op dit vlak op?
  • hoe kunnen wij deze ervaringen cognitief begrijpen en emotioneel plaatsen?
  • hoe slaan wij van hieruit een realistische, effectieve en positieve brug naar de rest van de samenleving zonder onszelf uit het oog te verliezen?

Let op: deze groep is niet gericht op psychotherapie of op het behandelen van ernstige psychische klachten.

Groepen en data

Aan de trainingen VERTALEN NAAR NORMALEN nemen 8-12 personen deel.
De groepen zijn besloten. Dat betekent dat er gedurende de training geen andere deelnemers in de groep bijkomen.
Wij streven ernaar iedere groep zo divers mogelijk samen te stellen wat gender, opleiding, werk, sociaal-culturele achtergrond en levensomstandigheden betreft. De minimale leeftijd is 20 jaar.

In de periode 2024-2025 worden er twee trainingen VERTALEN NAAR NORMALEN gegeven. Alle bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam.

Groep 1

De bijeenkomsten van Groep 1 vinden tweewekelijks plaats op woensdagochtend van 09.00-12.00. Wij gaan ervan uit dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent.

De data voor Groep 1 in 2024-2025 zijn: 4 en 18 september, 2 en 16 oktober, 6, 20 en 27 november, 11 december, 8 en 22 januari, 5 en 12 februari, 5 en 19 maart, 2 en 16 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni, en 2 juli.

Groep 2

De bijeenkomsten van Groep 2 vinden tweewekelijks plaats op vrijdagmiddag van 13.30-16.30. Wij gaan ervan uit dat u alle bijeenkomsten aanwezig bent.

De data voor Groep 2 in 2024-2025 zijn: 6 en 20 september, 4 en 18 oktober, 8, 22 en 29 november, 13 december, 10 en 24 januari, 7 en 14 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni, en 4 juli.

Aan deelname is gemiddeld 2-3 uur per week voorbereidingstijd verbonden in de vorm van het lezen van literatuur en het maken van opdrachten.

De voertaal van de trainingen is Nederlands. Alle bijeenkomsten vinden ‘live’ plaats. Online deelname is niet mogelijk.

Stap 1: Schriftelijke aanmelding

U kunt zich uitsluitend schriftelijk aanmelden voor deelname aan de training VERTALEN NAAR NORMALEN via het aanmeldformulier dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

U kunt zich aanmelden tot en met 30 april 2024. Aanmeldingen die ná 30 april 2024 worden ontvangen, kunnen wij niet meer in behandeling nemen.

Op basis van uw schriftelijke aanmelding wordt bekeken of u in aanmerking komt voor deelname aan de groep van uw keuze. Indien wij naar aanleiding van uw schriftelijke aanmelding de indruk hebben dat deze training niet tegemoet zal komen aan uw wensen en behoeften, dan stellen wij u hier direct persoonlijk van op de hoogte. U wordt dan niet uitgenodigd voor nader persoonlijk gesprek.

De aanmeldprocedure voor de training VERTALEN NAAR NORMALEN wordt apart van het lesgeld verrekend.

LET OP: óók als uw traject vergoed wordt via een onderaannemerscontract met uw huidige behandelaar/behandelsetting, moet u de kosten van de aanmeldprocedure zelf betalen (zie verder bij het kopje Tegemoetkoming in de Financiering hieronder). Dit heeft ermee te maken dat vergoeding van uw traject via uw verzekeraar pas kan ingaan ná Stap 2 (zie hieronder).

U betaalt voor de beoordeling van uw aanmelding €403,50 (ex btw). De kosten dienen tegelijkertijd met uw schriftelijke aanmelding te worden voldaan. Aanmeldingen die vantevoren niet zijn betaald, kunnen wij helaas niet in overweging nemen.

Indien wij naar aanleiding van uw schriftelijke aanmelding van oordeel zijn dat deze training voor u niet geschikt is, dan ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk persoonlijk bericht. Wij retourneren vervolgens €250,- (ex btw) retour van het bedrag dat u voor uw aanmelding hebt betaald. U wordt dan niet nader uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Desgewenst kunnen wij voor de aanmeldprocedure een factuur opmaken inclusief 21% btw. De totaalprijs wordt dan €488,24.

Stap 2: Persoonlijk gesprek

Indien wij op basis van uw schriftelijke aanmelding de indruk hebben dat de training VERTALEN NAAR NORMALEN voor u geschikt kan zijn, dan ontvangt u een uitnodiging voor een nader persoonlijk gesprek met Pleun van Vliet en Els Rode. Voor dit gesprek wordt u gevraagd een opdracht voor te bereiden.
Alle gesprekken nemen 1 uur in beslag. De gesprekken vinden plaats in Amsterdam. Het is niet mogelijk het persoonlijke gesprek online te voeren.

De persoonlijke gesprekken voor deelname aan Groep 1 vinden plaats eind mei/begin juni 2024. De tijden worden nog bekend gemaakt.

De persoonlijke gesprekken voor deelname aan Groep 2 vinden plaats eind mei/begin juni 2024. De tijden worden nog bekend gemaakt.

Alle gesprekken nemen 1 uur in beslag. De gesprekken vinden plaats in Amsterdam. Het is niet mogelijk het persoonlijke gesprek online te voeren.

Na het persoonlijke gesprek kunt u zich beraden of de opzet van de training VERTALEN NAAR NORMALEN aan uw wensen en mogelijkheden voldoet. Ook de cursusleiders zullen zich beraden over de match tussen u en de groep waaraan u wilt deelnemen.

Indien er voor de groepen meer geschikte aanmeldingen zijn dan het maximum aantal deelnemers, dan geschiedt plaatsing op basis van de meest diverse samenstelling per groep uit het aantal beschikbare kandidaten.

U hoort vóór 1 juli 2024 of u definitief bent toegelaten. Zelf kunt u tot 30 juni 2024 ook aangeven hoe u na het persoonlijk gesprek tegen deelname aan de training VERTALEN NAAR NORMALEN aankijkt.

Kosten training VERTALEN NAAR NORMALEN, de psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen

De kosten voor de training VERTALEN NAAR NORMALEN worden in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar (maar zie voor de zekerheid ook de informatie bij het kopje Tegemoetkoming in de Financiering hieronder).

Voor het jaar 2024-2025 is de prijs van de training VERTALEN NAAR NORMALEN vastgesteld op €6.634,87 (ex btw).

Dit bedrag wordt tweejaarlijks verrekend. U ontvangt twee facturen à €3.317,44 (ex btw): één in augustus 2024 en één in januari 2025. De eerste factuur dient vóór 1 september 2024 te zijn voldaan; de tweede factuur dient vóór 1 februari 2025 te zijn voldaan.

Desgewenst kunnen wij voor de training een factuur opmaken inclusief 21% btw. De totaalprijs wordt dan €8.028,19.

In de prijs voor de training VERTALEN NAAR NORMALEN is het lesmateriaal inbegrepen, waaronder het verplichte boek “Kracht en Kwetsbaarheid, Over Het Leven Van Hoogbegaafde Volwassenen” van Maud van Thiel en Imanda Slief-Boom. U hoeft dit boek dus niet apart aan te schaffen.

Tegemoetkoming in de financiering

De kosten voor de training VERTALEN NAAR NORMALEN worden in principe niet vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer u reeds in behandeling bent, bestaat er soms echter toch een mogelijkheid om (een deel van) deze training toch vergoed te krijgen via onderaannemerschap. Klik hier voor meer informatie.

Indien u graag de training VERTALEN NAAR NORMALEN wilt volgen en u bent daarvoor ook een geschikte kandidaat gebleken voor de groep van uw keuze, dan zoudt u kunnen overwegen om uw werkgever te vragen om een bijdrage in de financiering, bijvoorbeeld via een persoonlijk ontwikkelbudget.

Indien u zzp’er bent, dan kunt u de kosten van de training VERTALEN NAAR NORMALEN zowel in 2024 als 2025 bij de Belastingdienst opgeven als scholing of persoonlijke ontwikkelkosten (u krijgt een factuur in 2024 en een in 2025).

Indien u reeds onder behandeling bent van een GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater en in het kwaliteitsstatuur van deze behandelaar is opgenomen dat bevoegde medebehandelaren via het ZorgPrestatieModel (ZPM) bij de bestaande behandeling mogen worden ingezet, dan is er een kans dat althans een deel van de kosten van de training VERTALEN NAAR NORMALEN voor u wordt vergoed. Klik hier voor meer informatie.

Annuleren

De eerste factuur à €3.317,44 (ex btw) dient vóór 1 september 2024 te zijn voldaan; de tweede factuur à €3.317,44 (ex btw) dient vóór 1 februari 2025 te zijn voldaan.

Bij onverhoopte annulering van uw kant tussen 1-30 september 2024 ontvangt u 50% van de eerste factuur à €3.317,44 retour (ex btw). U ontvangt dan geen tweede factuur.

Restitutie na 30 september 2024

Indien u gaandeweg de training VERTALEN NAAR NORMALEN besluit niet langer deel te nemen, kunnen wij u het betaalde en resterende lesgeld helaas niet restitueren. U hebt met uw deelname immers een plek bezet die niet meer door ander ingevuld kan worden, aangezien het een besloten groep betreft.

*) De psycho-educatiegroep voor hoogbegaafde volwassenen werd oorspronkelijk ontwikkeld en gegeven door Maud van Thiel en Imanda Slief-Boom. De begeleiders van VERTALEN NAAR NORMALEN zijn door Maud van Thiel opgeleid om deze training in vergelijkbare vorm te verzorgen.

Als u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen heeft over de training, stel ze dan hier onder.

    error: Content is protected !!