mei, 01 2018

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

TPO-sessies worden in verband met supervisie gefilmd. Fragmenten uit uw sessie worden anoniem getoond aan een collega ter beoordeling van het professioneel functioneren van de psycholoog. Uw naam wordt daarbij niet genoemd. De supervisor heeft, evenals de psycholoog, geheimhoudingsplicht.

De filmopnames van uw sessies worden digitaal toegevoegd aan uw dossier. U kunt dit dossier te allen tijde inzien of laten vernietigen. Lees hier meer over de wijze waarop wij met uw dossier en vertrouwelijke gegevens omgaan.

Algemeen

Het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is het meest uitgebreide diagnostische onderzoek. TPO is geschikt voor mensen die verschillende vragen hebben over hun functioneren en die bereid zijn hier binnen meerdere intensieve sessies aan de hand van testonderzoek zelf een antwoord op te vinden.

In het TPO wordt tests (waaronder een intelligentieonderzoek, indien gewenst) ingezet naar gelang de mate deze een antwoord kunnen verschaffen op de specifieke vragen van de persoon. In het TPO wordt expliciet gebruik gemaakt van technieken uit psychologische behandelmethodieken die de nadruk leggen op gezondheid, autonomie en creativiteit, en die de niet-rationele capaciteiten van de persoon aanspreken, want nadenken doen hoogbegaafde personen meestal al genoeg.

Voor wie?

(Jong)volwassenen vanaf 17 jaar die bij voorkeur Nederlands spreken en (goed) kunnen lezen.

Vraagstellingen

TPO is bij uitstek geschikt voor personen die binnen een niet-hiërarchisch samenwerkingsmodel hun unieke levensvragen willen onderzoeken. Hierbij valt te denken aan zeer persoonlijke vragen, zoals:

 • wat maakt dat ik vaak ontevredenheid ervaar?
 • wil ik echt wat anders, of is het een uitvlucht?
 • hoe komt het dat ik vaak het gevoel heb in de verkeerde film te leven?
 • waarom bruis ik niet meer zoals vroeger?

Prijs

Een TPO-traject kost €5.200,-. Over dit bedrag is geen btw verschuldigd. De factuur dient voorafgaand aan het traject te worden voldaan.

Binnen een TPO-traject kunnen diverse methodieken worden ingevoegd, zoals een Intelligentieonderzoek of een persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid. Deze methodieken zijn alle inbegrepen bij de prijs van een TPO-traject.

Tijdspad

Hoe gaat het proces in z'n werk?

 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  01
  aanmelding via telefoon of 'Zoom', data afspreken
  Gratis aanmelding via telefoon of 'Zoom', data afspreken voor het onderzoek. Indien wij u niet kunnen helpen, verwijzen wij u door naar iemand die wel geschikt is.
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  02
  formuleren 5 onderzoeksvragen, goedkeuren offerte & betaling
  formuleren maximaal 5 persoonlijke onderzoeksvragen, goedkeuren offerte voor het onderzoek en betalen factuur
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  03
  afspraak 1
  binnen 3 weken na aanmelding afspraak 1 (2.5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  04
  Afspraak 2
  binnen 1 week na afspraak 1, vindt afspraak 2 plaats (2.5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  05
  Afspraak 3
  binnen 1 week na afspraak 2, vindt afspraak 3 plaats (2.5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  06
  Afspraak 4
  binnen 1 week na afspraak 3, vindt afspraak 4 plaats (2.5 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  07
  Bespreking van de resultaten 1
  binnen 2 weken na de laatste onderzoekafspraak, volgt de 1e nabespreking van de resultaten (2 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  08
  Nabespreking van de resultaten 2
  binnen 2 weken na de laatste onderzoekafspraak, volgt de 2e nabespreking van de resultaten (2 uur)
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  09
  Verslag van de sessies voor akkoord
  binnen 1 maand na de nabespreking, ontvang je het verslag van de sessies voor akkoord
 • Hoe gaat het proces in z'n werk?
  10
  Terugkomsessie en afronding
  1,5 maand na het ontvangen van het verslag van de sessies is er een terugkomsessie en afronding (1,5 uur)
error: Content is protected !!