Sieraad: Oogst Goudsmeden

Tarieven diagnostisch onderzoek

Intelligentieonderzoek €1.500,-
Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid €2.750,-
Onderzoek naar ASS in het kader van hoogbegaafdheid €2.750,-
Onderzoek naar ADHD in het kader van hoogbegaafdheid €2.750,-
Onderzoek naar ASS èn ADHD in het kader van hoogbegaafdheid €3.550,-
Bijsluiter in het kader van hoogbegaafdheid €445,-
Forensisch gedragskundig onderzoek prijs op aanvraag
Contra-expertise of second opinion prijs op aanvraag
Aanvullend gesprek met partner/werkgever/school €275,- per uur
Aanvullend dossieronderzoek €225,- per uur
Aanmeldingsbrief voor Vereniging Mensa €275,-
Eenmalig professioneel consult €325,- per uur
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) €5.200,-
KernTalenten Analyse €2.250,-

* bovenstaande medische handelingen zijn vrijgesteld van btw-heffing

Vergoedt mijn verzekeraar de kosten?

Binnen het nieuwe Zorg Prestatie Model van de verzekeraars wordt een belangrijk deel van de tijd die aan een goed diagnostisch onderzoek moet worden besteed niet meer vergoed. Het gaat hier niet alleen om zogenaamde indirecte tijd die gemoeid is met het schrijven van een uitgebreid en helder rapport, maar ook om de tijd die soms besteed moet worden aan gesprekken met referenten (zoals bij onderzoek naar ASS en/of ADHD). Daarnaast vereist de verzekeraar dat cliënten voor een diagnostisch onderzoek niet langer dan 2 uur per dag mogen worden gezien, hetgeen bij de uitgebreider onderzoeken (oa IQ-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoek naar ASS en/of ADHD) buitengewoon onpraktisch is voor zowel de onderzoeker als de cliënt. Onderzoek naar hoogbegaafdheid wordt sowieso niet vergoed door de verzekeraar.

Wij hebben de voor- en nadelen van het Zorg Prestatie Model afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het onhoudbaar is dat de zorgverzekeraar het uitvoeren van zuivere diagnostiek dermate hindert. Als GZ-psycholoog die zich al meer dan 25 jaar toelegt op helder onderzoek bij complexe problemen hecht ik er grote waarde aan dat zowel de duur als de inhoud van het onderzoek bepaald worden door de vraag van de cliënt en mijn expertise, en niet door de bezuinigingsbehoefte van een verzekeraar of kabinet. Als mijn praktijk aan de eisen van het Zorg Prestatie Model zou moeten voldoen, zou ik die snel kunnen opdoeken.

Om die reden heb ik ervoor gekozen volledig over te stappen naar de privésector. Dit betekent dat u als cliënt uw eigen onderzoek volledig zelf betaalt en dat uw verzekeraar u hiervan niets vergoedt. Zelf betalen staat garant voor kwaliteit, autonomie en privacy. Indien u zelf het diagnostisch onderzoek betaalt, bent u de opdrachtgever. U bepaalt in samenspraak met mij welke vragen u beantwoord wilt krijgen door middel van het onderzoek. U bent de enige die het rapport krijgt toegestuurd en zonder uw toestemming worden uw huisarts, andere behandelaars of verzekeraar niet op de hoogte gesteld van de resultaten.

Natuurlijk kunt u uw behandelaar of werkgever of UWV (bijvoorbeeld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid) verzoeken om te delen in de kosten (let op: indien een derde partij [mede] uw onderzoek betaalt, heeft dat consequenties voor uw autonomie ten aanzien van de uiteindelijke rapportage, zie Vertrouwelijkheid en Autonomie).

Personen die als ZZP-er werkzaam zijn, kunnen de kosten van een diagnostisch onderzoek soms opgeven bij de Belastingdienst als uitgaven voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is het soms mogelijk deze kosten bij de Belasting op te geven als niet-vergoede medische kosten.

error: Content is protected !!