Sieraad: Oogst Goudsmeden

Tarieven diagnostisch onderzoek

Intelligentieonderzoek €1.500,-
Persoonlijkheidsonderzoek in het kader van hoogbegaafdheid €4.250,-
Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) €4.200,-
Bijsluiter €445,-
KernTalenten Analyse €1.875,-
Forensisch gedragskundig onderzoek prijs op aanvraag
Contra-expertise of second opinion prijs op aanvraag
Klachtonderzoek vanaf €575,-
Eenmalig/professioneel consult €325,- per uur
Aanvullend gesprek met partner/werkgever/school €325,- per uur
Aanvullend dossieronderzoek €350,-
Aanmeldingsbrief voor Vereniging Mensa €125,-

* bovenstaande medische handelingen zijn vrijgesteld van btw-heffing

Vergoedt mijn verzekeraar de kosten?

Ik werk als volledig contractvrije psycholoog. Dit betekent dat uw verzekering de kosten van een diagnostisch onderzoek niet vergoedt, ook niet wanneer u een restitutiepolis hebt.

Als GZ-psycholoog die zich al 25 jaar toelegt op zuivere diagnostiek van complexe problemen hecht ik er grote waarde aan dat zowel de duur als de inhoud van mijn onderzoek bepaald wordt door de vraag van de cliënt en mijn expertise om daar een antwoord op te vinden, en niet door de bezuinigingsbehoefte van een verzekeraar of kabinet.

Zelf betalen staat garant voor kwaliteit, autonomie en privacy. Indien u zelf het diagnostisch onderzoek betaalt, bent u de opdrachtgever. U bepaalt vanuit die positie in samenspraak met mij welke vragen u beantwoord wilt krijgen door middel van het onderzoek. U bent als opdrachtgever de enige die het uiteindelijke rapport krijgt toegestuurd. Zonder uw toestemming worden uw huisarts, andere behandelaars, of verzekering niet op de hoogte gesteld van de resultaten.

U kunt in overleg met een derde (bijvoorbeeld een bestaande behandelaar of uw werkgever) ook bekijken of deze partij (deels) de kosten van een diagnostisch onderzoek op zich wil nemen (let op: indien een derde partij uw onderzoek betaalt, heeft dat consequenties voor uw autonomie ten aanzien van de uiteindelijke rapportage, zie Vertrouwelijkheid en Autonomie.

Personen die als ZZP-er werkzaam zijn kunnen de kosten van een diagnostisch onderzoek soms opgeven bij de Belastingdienst als uitgaven voor persoonlijke ontwikkeling. Ook is het soms mogelijk deze kosten bij de Belastingdienst op te geven als niet-vergoede medische kosten.

error: Content is protected !!